Laboratuvarımız bünyesinde tamamlanan tezler

Doktora

 • Eren Şahiner (2015);“Paleosismolojik çalışmalarda TL/OSL ve ESR yöntemlerinin   kullanılması: Kütahya-Simav ve Kuzey Anadolu Fay Hattı”,  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Mustafa Doğan (2014);“Pulslu lazer ve led uyarmalı lüminesans okuma başlığı tasarımı  ve tarihlendirme çalışmalarında kullanılması”,  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri   Enstitüsü.
 • Ülkü Rabia Yüce (2010);“Diş ve Kemik örneklerinin Lüminesans Tekniklerde Geriye Dönük (Retrospektif) Dozimetre olarak Kullanımının Geliştirilmesi.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Mehmet Koşal (2009);“Anadoluda Bulunan Bazı Arkeolojik Eserlerin Lüminesans  Yöntemi Kullanılarak Tarihlendirilmesi.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Mehmet Altay Atlıhan (2008);“Ege Çöküntü Sistemindeki Bazı Deprem İzlerinin Lüminesans Yöntemiyle İncelenmesi.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yüksek Lisans

 • Onur Aksu (2013);”Jeolojik Örneklerin Lüminesans Yöntemlerle Tarihlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Fatih Kara (2011);”Artvin Rabat Kilisesi nin OSL Yöntemi Kullanılarak Tarihlendirilmesi”,  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Aylin Karagöz (2011);”Grafit katkılı kurşun kalemlerin dozimetrik özelliklerinin ve lüminesans hassasiyetlerinin incelenmesi”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Gül Bayramiye Özpek (2011);“ Mardin Sıhhi Emir Türk Hamamından alınan örneklerin Lüminesans Yöntemle Tarihlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Eren Şahiner (2010);“Doğal Radyoaktif İzotoplarda Gerçek Çakışma Etkisi.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Cagın Günes (2009); “Lüminesans Yöntemlerle Gerçekleştirilen Tarihlendirme Çalışmalarında Kullanılan Örnek Hazırlama Tekniklerinin Karşılaştırılması.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Mustafa Doğan (2008);“Termik Santral Çevresinde Radyasyon ve Ağır Metal Kirliliklerinin Tanımlanmasında Çoklu Değişken Analizi ve GIS Uygulaması.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.