Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulmuş laboratuvarımız 2000 yılından beri faaliyet göstermektedir. Laboratuvarımız, Cumhuriyet’in Anadolu’da kurulan ilk üniversitesi Ankara Üniversitesi geleneklerine bağlı olarak Fizik Mühendisliği Bölümü ve Nükleer Bilimler Enstitüsü imkanlarını bir arada kullanmaktadır. Kurulduğu günden beri hep üzerine koyarak adım adım gelişen laboratuvarımız TUBİTAK, AU-BAP, vb. kurumlardan aldığı bilimsel proje destekleriyle uluslararası referans bir laboratuvar olma ve kendi konusunda ileri bir çalışma ortamı yaratma hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir. 

Yurt içi/dışı farklı birçok kurum ve üniversiteyle ortak disiplinlerarası çalışmalar yapan ve analiz hizmeti sağlayan laboratuvarımız aşağıdaki konu başlıklarında lüminesans oluşum mekanizması araştırmalarının ve tarihlendirme uygulamalarının aktif olarak çalışıldığı geniş bir altyapıya sahiptir.

Laboratuvarımız  mezuniyet aşamasında olan, yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır ve ziyarete açıktır.

 • Feldspat ve kuvars taneciklerinin OSL (Optik Uyarmalı Lüminesans) ve TL (Termolüminesans) özelliklerinin araştırılması
 • Topraktan yapılmış  diğer seramik ve arkeolojik materyallerin OSL ve TL ile tarihlendirilmesi
 • Arkeolojik örneklerin tescili, sahtecilik testi
 • Deprem fay hatlarının tarihlendirilmesi
 • Akarsu taraçalarının ve göllerin hareketlerinin lüminesans tekniklerle analizi
 • Doğal ya da yapay materyallerin lüminesans özellikleri ve karakterizasyon
 • Radyasyon dozimetrisi
 • Kaza dozimetrisi
 • Minerallerdeki tuzak-yük sistemlerinin incelenmesi
 • TL/OSL yaş tayini  metodolojisinin geliştirilmesi
 • TL/OSL okuyucu geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları