2018

 • OSL yaş tayini çalışması, Anadolu’nun farklı kesimlerinden alınmış 5 adet jeolojik örnek, Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü. 
 • OSL yaş tayini çalışması, Anadolu’nun farklı kesimlerinden alınmış 16 adet jeolojik örnek, İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • OSL yaş tayini çalışması Mut çevresinden alınmış 5 adet jeolojik örnek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
 • OSL yaş tayini çalışması Van çevresinden alınmış 5 adet jeolojik örnek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Antropoloji Bölümü
 • OSL/TL yaş tayini çalışması, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki fay hatlarından alınmış 52 adet jeolojik örnek, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

2017

 • OSL/TL yaş tayini çalışması,Anadolu’nun farklı bölgelerindeki fay hatlarından alınmış 37 adet jeolojik örnek, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
 • TL yaş tayini çalışması, Niğde civarından alınmış 4 adet jeolojik örnek, Niğde Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
 • OSL yaş tayini çalışması, Sinop civarından alınan 12 adet jeolojik örnek, FugroSial Earth Sciences Engineering Ltd.
 • OSL yaş tayini çalışması, Anadolu’nun farklı kesimlerinden alınmış 7 adet jeolojik örnek, Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü. 
 • OSL yaş tayini çalışması, Sakarya civarından alınan 32 adet jeolojik örnek, Sakarya Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.

2016

 • OSL yaş tayini çalışması, Sinop civarından alınan 8 adet jeolojik örnek, FugroSial Earth Sciences Engineering Ltd.
 • OSL yaş tayini çalışması, Ürdün’ün farklı bölgelerinden alınan 5 adet jeolojik örnek, ACES (Arab Center for Engineering Studies)
 • OSL yaş tayini çalışması, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki fay hatlarından alınmış 39 adet jeolojik örnek, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
 • TL yaş tayini çalışması, İznik civarından alınan 2 adet arkeolojik örnek, Uludağ Üniversitesi.
 • OSL ve TL yaş tayini çalışması, Kırşehir/Kaman civarından 2 adet jeolojik ve 1 adet arkeolojik örnek, Özel.
 • OSL yaş tayini çalışması, Ege bölgesinin farklı kesimlerinden alınmış 5 adet jeolojik örnek, Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.
 • OSL yaş tayini çalışması, Strotonika’nın zemininden alınmış 2 adet jeolojik örnek, Pamukkale Üniversitesi

2015

 • OSL yaş tayini çalışması, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki fay hatlarından alınmış 43 adet jeolojik örnek, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
 • OSL yaş tayini çalışması, Kütahya civarından alınan 8 adet jeolojik örnek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği.
 • TL ve OSL yaş tayini çalışması, Eskişehir ve Muğla civarından alınmış 9 adet jeolojik ve arkeolojik örnek, Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.

2014

 • OSL yaş tayini çalışması, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki fay hatlarından alınmış 35 adet jeolojik örnek, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
 • OSL yaş tayini çalışması, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki fay hatlarından alınmış 9 adet jeolojik örnek, Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • TL yaş tayini çalışması, Tarihi eser tescili, Fatsa bölgesinden alınan 4 adet çanak-çömlek örnek, Altıntepe Madencilik.
 • OSL yaş tayini çalışması, Eskişehir’deki akarsu havzalarından alınan 6 adet jeolojik örnek, Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.

2013

 • OSL yaş tayini çalışması, Van Gölü civarından alınan 2 adet jeolojik örnek, İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.
 • OSL yaş tayini çalışması, Eskişehir’deki akarsu havzalarından alınan 6 adet jeolojik örnek, Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.

2012

 • OSL yaş tayini çalışması, İstanbul’un farklı bölgelerden alınan 4 adet akarsu jeolojik örnekler, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı.

2011

 • TL ve OSL yaş tayini çalışması, Artvin Yeni Rabat Kilisesi’nden alınan jeolojik ve arkeolojik 6 örnek, Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Anabilim Dalı.

2010

 • OSL yaş tayini çalışması, Isparta Gölcük volkanizmasından alınan 8 adet jeolojik örnek. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı.

2008

 • OSL yaş tayini çalışması, Jeolojik örnekler, Dokuz Eylül Üniversitesi

2007

 • Mardin ili, Nusaybin ilçesi, koru köyünde bulunan kayalara oyulmuş mezarlardan alınan çanak-çömlek  parçalarına ait laboratuvar çalışması, Türk Tarih Kurumu.