Paleosismoloji, depremler oluştuktan çok sonra eski deprem izlerinin araştırılmasıdır. Bu alanda yapılacak çalışmalar depremler hakkında çok kıymetli bilgilerin üretilmesini sağlayabilir. Bu anlamda, OSL ve TL teknikleri fay hatlarının tarihlendirilmesi konusunda oldukça önemli ipuçları sağlayarak konu hakkındaki bilgi biriminin artmasına yardımcı olabilir.

Gurubumuz tarafından bu konuda  tez, proje ve analiz hizmetleri  kapsamında  MTA, AFAD ve farklı üniversitelerimizle ortak yapılan çalışmalarla Türkiye’deki aktif tektonik fay hatlarıdan alınan numuneler başarılı bir şekilde incelenmektedir. Özellikle Prof. Dr. Niyazi Meriç‘in danışmanlığında  Mehmet Altay Atlıhan ve Eren Şahiner‘ in  doktora tezleri kapsamında yaptığı çalışmalar Ege bölgesi ve Kuzey Anadolu fayları hakkında ve tekniğin jeolojik numunelere uygulanması konusunda çeşitli önemli bilgiler içermektedir.

Eren Şahiner‘in tezinde proje kapsamında MTA tarafından Kütahya-Simav fay hattına açılan hendeklerdeki katmanlardan elde edilen arkeoloejik çanak-çömlek parçaları da analiz edilmiş ve bölgenin arkeolojik geçmişi hakkında önemli bulgular elde edilmiştir. Ayrıca bu tez  kapsamındaki yapılan minerallerin tuzak-yük yapısı hakkındaki incelemelerle OSL tarihlendirme metodolojisine yeni yaklaşımlar kazandırarak dünya literatürüne önemli bilgiler kazandırılmıştır. Tezde yapılan çalışmalara ek olarak Dr. Georgios S. Polymeris‘in de  katkılarıyla literatürde ilk defa kuvars mineraline ait çok derin tuzakların yaş tayini analizlerinde kullanılabilir olduğu ve SAR tekniğinde nasıl kullanılacağı gösterilerek lüminesans yaş tayini limitleri genişletilmiştir. Ek olarak kuvars ve feldspat sinyallerinden  salınan lüminesans sinyallerinin kaynağı ve farklı dalga boylarında optik uyarıp dekonvolüsyon tekniği ile çözümlenerek ayrıştırılabilirliği incelenmiştir. Bu analizler sayesinde lüminesans yaş tayini örnek hazırlama prosedürünün daha basite indirgenebileceğini gösteren kıymetli bilgilere ulaşılmıştır. Grubumuzun konu hakkındaki çalışmaları yoğun bir şekilde hızla devam etmektedir.

Yayınlanan çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi almak için;

  • Şahiner, E., Meriç, N., & Polymeris, G. S. (2017). Thermally assisted OSL application for equivalent dose estimation; comparison of multiple equivalent dose values as well as saturation levels determined by luminescence and ESR techniques for a sedimentary sample collected from a fault gouge. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 392, 21-30.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.001

  • Georgios S. Polymeris, Eren Şahiner, Niyazi Meriç, George Kitis. “Thermal assistance in TA – OSL signals of feldspar and polymineral samples; comparison with the case of pure quartz”. Radiation Measurements (2015) Volume 81, Pages 270-274.

doi:10.1016/j.radmeas.2014.12.013

  • Georgios S. Polymeris, Eren Şahiner, Niyazi Meriç, George Kitis “Experimental features of natural thermally assisted OSL (NTA-OSL) signal in various quartz samples; preliminary results “ Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B (2015), Volume 349, Pages 24-30.

doi:10.1016/j.nimb.2015.01.079

  • Şahiner, N. Meriç, G. S. Polymeris, “Assessing the impact of increasing temperature IR stimulation to the OSL signal of quartz”, Radiation Measurements , Volume 68, Pages 14-22. (2014)

http://dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2014.06.006

  • Atlıhan, N. Meriç, “Luminescence dating of a geological sample from Denizli – Turkey”, Applied Radiation and Isotopes (2008), Vol. 66 No: 1, pp. 69-74.

http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2007.07.020