BeO dozimetreler, yüksek ışık şiddeti,  doku eşdeğeri kabul edilmesi, aynı anda hem sıcaklık hem de optik olarak uyarılabilmesi, maliyetinin ucuz ve yaygın elde edilebilir olması gibi özelliklere sahip olması sayesinde son yıllarda kişisel, çevresel ve medikal alanlarda maruz kalınan dozların ölçülmesinde kullanımı giderek yaygınlaşan malzemeler arasında önemli yer tutmaktadır.

Sıcaklığın artması ile  ışımasız geçişlerin artması sonucunda elde edilen lüminesans verimindeki düşme, termal sönümlenme (thermal quenching) olayı olarak bilinir. Termal sönümlenme olayının bir sonucu olarak hesaplanan doz değerlerinin gerekenden daha düşük elde edildiği bilinmektedir. Bu amaçla, BeO dozimetrelerde termal sönümlenme olayı incelenmiş ve termal sönümlenmeyi karakterize eden sönümlenme parametreleri  literatürde ilk defa hesaplanarak literatüre katkıda bulunulmuştur. Yapılan diğer bir çalışmada ise  BeO dozimetresinin tuzak parametreleri farklı analiz teknikleri kullanılarak araştırılmış ve termal sönümlenme olayının tuzak parametreleri üzerindeki etkisi incelenerek  BeO dozimetrelerin lüminesans özellikleri kapsamlı olarak ele alınmıştır.

İlgili makaleler:

  • Aslar , N. Meriç, E. Sahiner, G. Kitis, G. S. Polymeris, “Calculation of thermal quenching parameters in BeO ceramics using solely TL measurements” Radiation Measurements,  August  (2017), Volume 103, Pages 13-25. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2017.06.011

 

  • Aşlar, E. Şahiner, G. S. Polymeris, N. Meriç, “Determination of trapping parameters in BeO ceramics in both quenched as well as reconstructed thermoluminescence glow curves using various analysis methods”, Applied Radiation and Isotopes, November (2017). Volume 129, pages 142-151. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2017.08.026