Ongoing Projects

• Age limit extension and simplification of sample preparation on luminescence dating applications using thermally assisted optically stimulated luminescence (TA-OSL) signals from Very Deep Traps (VDT) of natural minerals, TUBİTAK Project

• Assessment of radiation dose out-of-field at additional treatment of breast cancer with high energy electrons used in radiotherapy applications using luminescence techniques, AU-BAP, Project

Concluded Projects

• Development of Luminesecence (TL/OSL) dating: Applications to quaternary sediments and ceramics, TUBITAK-214M014, Morocco Project, 2015-2016.
• Anadoluda Yer Alan Bazı Deprem İzlerinin Lüminesans Teknikler Kullanılarak Tarihlendirilmesi ve Lüminesans Tekniklerin Geliştirilmesi, 2012-2015.
• OSL (Optical Stimulated Luminescence) Cihazının İyileştirilerek quartz numunelerin Tarihlendirilmesinde Kullanılması, Ankara Üniversitesi (BAP), 2010-2011.
• Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) ve Termolüminesans (TL) Teknikleri ile İnsan Dişlerinin Retrospektif Dozimetre Olarak Kullanımının ve Tarihlendirilmesininin Geliştirilmesi. TUBITAK Projesi [TBAG – 108T042],  2008 – 2011.
• Pamukkale Fayı Kocedere Hendeğindeki Farklı Deprem İzlerinin Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) Yöntemiyle Tarihlenmesi, Ankara Üniversitesi Projesi [BAP-20060745041], 2006.
• Büyük Menderes Çöküntüsü’nün paleosismolojisi kapsamında bölgedeki diri fayların yaş tayinine ön çalışma olarak, fay zonlarından alınan numunelerin OSL(Optik Uyarmalı Lüminesans) Metodu ile Paleodoz (Doğal Doz ) miktarının tayini, TUBITAK Projesi [ÇAYDAG -105Y006 ],2005.